In bài viết

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQG Hà Nội năm 2023

04:40 - 23/08/2023

(Chinhphu.vn) - Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 dao động từ 20 đến 22 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - Ảnh 1.

Điểm chuẩn Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 (Mã trường VJU) như sau:

TT

Ngành học

Điểm chuẩn

1

Nhật Bản học

22

2

Khoa học và Kỹ thuật máy tính

21

3

Kỹ thuật xây dựng

20

4

Kỹ thuật cơ điện tử

20

5

Nông nghiệp thông minh và bền vững

20

6

Công nghệ thực phẩm và sức khỏe

20