In bài viết

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội 2023

04:20 - 24/08/2023

(Chinhphu.vn) - Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 cao nhất là 27,47, ngành Giáo dục Tiểu học.

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 - Ảnh 1.

Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 (Mã trường QHS) như sau:

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

GD1

Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên)

25,58

GD2

Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý)

27,17

GD3

Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường)

20,50

GD4

Giáo dục tiểu học

27,47

GD5

Giáo dục mầm non

25,39