In bài viết

Đề xuất sửa đổi, bổ sung khẩn cấp một số quy định đăng kiểm

10:17 - 11/03/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề xuất ban hành Nghị quyết của Chính phủ cho phép sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Bộ GTVT đề xuất sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an và Quốc phòng   - Ảnh 1.

Nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực phục vụ công tác đăng kiểm trong thời gian trước mắt, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung khẩn cấp một số quy định của Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, quy định mỗi đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải bố trí 1 đăng kiểm viên bậc cao, mỗi dây chuyền kiểm định phải bố trí đăng kiểm viên có đủ năng lực thực hiện được đầy đủ các công đoạn kiểm tra thay cho quy định mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất 1 đăng kiểm viên bậc cao, nhằm tận dụng được năng lực của các đơn vị đăng kiểm mà vẫn đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giảm thời gian thực tập đối với các học viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế và đáp ứng được đầy đủ năng lực chuyên môn cho hoạt động kiểm định. Cụ thể, học viên có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ GTVT quy định nhưng nếu là người có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô từ 36 tháng trở lên sẽ chỉ cần 3 tháng thực tập, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng kinh nghiệm cần 6 tháng thực tập, từ 12 tháng đến dưới 24 tháng (có xác nhận của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng) thì thời gian thực tập tối thiểu là 9 tháng.

Đối với quy định đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên chỉ được xem xét cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới sau 36 tháng kể từ ngày thu hồi, đề nghị bổ sung: Trường hợp đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo quy định nêu tại khoản 6 Điều 18 của Nghị định này (bao gồm các đăng kiểm viên đã nghỉ hưu theo chế độ), được đánh giá lại để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên mà không phải thực tập nghiệp vụ.

Việc bổ sung quy định này sẽ giúp bỏ thời gian thực tập đối với các đăng kiểm viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế mà không trực tiếp thực hiện công tác kiểm định hoặc hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ đăng kiểm viên quá 12 tháng trở lên.

Đề xuất sử dụng lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an và Quốc phòng 

Bộ GTVT cũng đề nghị một số nội dung khác nhằm tháo gỡ cấp bách tình trạng ùn tắc đăng kiểm, tạo thuận lợi cho người dân.

Cụ thể, cho phép các đơn vị đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được kiểm định xe cơ giới của các tổ chức, cá nhân (phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dân sự). Kết quả kiểm định được công nhận để các các phương tiện tham gia giao thông.

Các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô đáp ứng quy định về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP và các trang thiết bị, nhân lực đáp ứng QCVN 103:2019/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới) được phép kiểm định xe ô tô do doanh nghiệp mình sản xuất, lắp ráp.

Cùng với đó, đề nghị cho hoạt động trở lại các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động nhưng chưa hết thời hạn tạm đình chỉ nếu đã đáp ứng được các điều kiện của Nghị định 139/2018/NĐ-CP.

Đồng thời, cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Các phương tiện này không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề nghị cho phép Bộ rà soát, sửa đổi bổ sung Nghị định số 139/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn để cập nhật, bổ sung các quy định nêu trên phù hợp thực tiễn, tháo gỡ khó khăn lâu dài cho hoạt động kiểm định phương tiện./.