In bài viết

Kiến nghị điều chỉnh quy định về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, trần quân hàm sĩ quan quân đội

09:52 - 26/11/2023

(Chinhphu.vn) - Đề nghị sĩ quan sau khi đã nâng lương lần 2 của bậc quân hàm mà thời gian công tác còn dài, đủ điều kiện thì tiếp tục thực hiện nâng lương tương ứng cho phù hợp.

Kiến nghị điều chỉnh quy định về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, trần quân hàm sĩ quan quân đội- Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đề nghị điều chỉnh quy định về trần quân hàm, mở rộng đối tượng kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ

Vừa qua, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 1999 - 2023. Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường chủ trì hội nghị. 

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008, năm 2014 và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan có cơ cấu cân đối so với tổ chức biên chế, chất lượng ngày càng được nâng lên. 

Công tác chính sách đối với sĩ quan tại ngũ và hậu phương gia đình sĩ quan được triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường có 100% trình độ đại học và sau đại học, Riêng đội ngũ giảng viên có hơn 74% trình độ sau đại học…

Các kiến nghị, đề xuất giữ nguyên quy định về độ tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan theo Luật Sĩ quan hiện hành, đồng thời có văn bản quy định, hướng dẫn về việc kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ theo hướng mở rộng đối tượng đối với cán bộ công tác ở một số ngành, lĩnh vực đặc thù; chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương, trần quân hàm cao nhất đối với sĩ quan; chế độ, chính sách phụ cấp nhà ở cho sĩ quan theo quy định tại Điều 31 Luật Sĩ quan…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn lưu ý: Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp trên điều chỉnh, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tổ chức thực hiện Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan nghiêm túc, hiệu quả. 

Quá trình tổ chức thực hiện phải đồng bộ, chặt chẽ; thực hiện dân chủ, công khai trong việc phát hiện, lựa chọn nguồn đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sĩ quan toàn trường cống hiến, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Kiến nghị điều chỉnh quy định về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, trần quân hàm sĩ quan quân đội- Ảnh 3.

Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh phát biểu chủ trì hội nghị.

Đề xuất điều chỉnh quy định về tiền lương, chế độ nhà ở đối với sĩ quan quân đội

Binh chủng Pháo binh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 Dự hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh. Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng chủ trì hội nghị. 

Báo cáo tại hội nghị do Đại tá Lê Đức Hòe, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Pháo binh trình bày đánh giá, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Binh chủng Pháo binh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đối tượng về Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, đề xuất nhiều nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện luật và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó, cấp ủy đảng các cấp đã thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, hiệu quả, đúng quy trình, quy định đối với công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, thực tế, đề bạt quân hàm, nâng lương, nhận xét, đánh giá cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Kiến nghị điều chỉnh quy định về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, trần quân hàm sĩ quan quân đội- Ảnh 4.

Các đại biểu dự hội nghị.

Góp phần xây dựng Binh chủng Pháo binh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Đồng thời, thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ và hậu phương cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện để cán bộ phấn đấu, phát triển…

Có thể khẳng định, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2008 và 2014 đã góp phần xây dựng Binh chủng Pháo binh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Các quy định trong luật và các văn bản quy phạm pháp luật thi hành luật là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng đội ngũ sĩ quan, cán bộ các cấp trong Binh chủng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua nghe báo cáo trung tâm, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, bổ sung một số nội dung, tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nêu lên kinh nghiệm, cách làm của cơ quan, đơn vị mình; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung nhằm thực hiện hiệu quả Luật Sĩ quan trong thời gian tới.

Kiến nghị điều chỉnh quy định về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, trần quân hàm sĩ quan quân đội- Ảnh 5.

Lãnh đạo Binh chủng Pháo binh tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, cùng với thống nhất nội dung báo cáo đánh giá và ý kiến thảo luận, Đại tá Bùi Ngọc Tuyên xác định thời gian tới, Binh chủng Pháo binh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan, các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị, quy định, thông tư, quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. 

Trọng tâm là quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo…

Binh chủng Pháo binh phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh về mọi mặt, có chất lượng cao, số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Binh chủng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề từ năm 2030 xây dựng Binh chủng Pháo binh - Tên lửa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Kiến nghị điều chỉnh quy định về tiền lương, tuổi nghỉ hưu, trần quân hàm sĩ quan quân đội- Ảnh 6.

Lãnh đạo Binh chủng Pháo binh tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan thời gian qua.

Đề xuất nâng tuổi phục vụ tại ngũ, kéo dài thời gian đóng bảo hiểm, hỗ trợ về nhà ở cho sĩ quan

Theo Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, hội nghị thống nhất kiến nghị, đề xuất cấp trên một số nội dung, trong đó có đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, nâng tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan cấp úy, cấp thiếu tá, trung tá, thượng tá để phù hợp với Luật Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân và viên chức quốc phòng, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; kéo dài thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan, tránh lãng phí nguồn nhân lực.

Binh chủng cũng đề nghị sĩ quan sau khi đã nâng lương lần 2 của bậc quân hàm mà thời gian công tác còn dài, đủ điều kiện thì tiếp tục thực hiện nâng lương tương ứng cho phù hợp. 

Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng sớm bổ sung, thống nhất, hoàn chỉnh, ban hành biểu tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Binh chủng; đề nghị bảo đảm cho sĩ quan được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định…

 • Tham khảo thêm

  Đề nghị cải cách tiền lương quân đội theo Nghị quyết 27-NQ/TW; ban hành quy định mới về trần quân hàm, hệ số chức vụ

  Đề nghị cải cách tiền lương quân đội theo Nghị quyết 27-NQ/TW; ban hành quy định mới về trần quân hàm, hệ số chức vụ
 • Tham khảo thêm

  Đề nghị sớm cải cách tiền lương quân đội; ưu tiên đào tạo sĩ quan người dân tộc thiểu số

  Đề nghị sớm cải cách tiền lương quân đội; ưu tiên đào tạo sĩ quan người dân tộc thiểu số
 • Tham khảo thêm

  Cải cách chính sách tiền lương Quân đội tương xứng với ngành ‘lao động đặc biệt’

  Cải cách chính sách tiền lương Quân đội tương xứng với ngành ‘lao động đặc biệt’
 • Tham khảo thêm

  Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương quân đội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW

  Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương quân đội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW