In bài viết

Đề tham khảo môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2023

09:16 - 04/05/2023

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi môn Hóa học thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Đề tham khảo môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 1.

Đề tham khảo môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 2.


Đề tham khảo môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 3.

Đề tham khảo môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 4.

Chỉ 4 câu hỏi mức độ vận dụng cao

Theo thầy cô tổ Tự nhiên, Hệ thống giáo dục Hocmai, với đề tham khảo môn Hóa Học thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 72,5% số câu hỏi trong đề là lý thuyết; 27,5% là câu hỏi bài tập tính toán. Trong đề chỉ có 4 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao thuộc các chương: Tổng hợp hóa hữu cơ, Hidocacbon, Đại cương về kim loại, Sắt và một số kim loại quan trọng và hợp chất. Các câu hỏi này giúp đề thi phân hóa thí sinh tốt hơn.

Các câu hỏi thuộc phần kiến thức này không chứa dạng bài về: "Al3+ + với ion OH- tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong OH- dư, hoặc các dạng bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion AlO2- với ion H+ tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong H+ dư", đảm bảo nội dung theo các công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học trong năm học 2022-2023.

Ma trận đề thi như sau:

LỚP
Nội dung kiến thức
Loại câu hỏi
Cấp độ nhận thức
Tổng

LT

BT

NB

TH

VD

VDC

LỚP 11

1. Sự điện li

1

 

 

1

 

 

1

2. Nitơ-Photpho

 

1

 

 

1

 

1

3. Hiđrocacbon

 

1

 

 

 

1

1

4. Ancol - Phenol

1

 

1

 

 

 

1

LỚP 12

1. Đại cương về kim loại

3

3

3

 

2

1

6

2. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất

8

 

6

2

 

 

8

3. Sắt, một số kim loại quan trọng và hợp chất

3

1

2

1

 

1

4

4. Tổng hợp hoá học vô cơ

2

 

2

 

 

 

2

5. Este, lipit

3

2

2

2

1

 

5

6. Amin, amino axit, protein

2

1

2

1

 

 

3

7. Cacbohiđrat

2

1

1

1

1

 

3

8. Polime, vật liệu polime

1

 

1

 

 

 

1

9. Tổng hợp nội dung hoá học hữu cơ

3

1

 

2

1

1

4

Tổng (câu)

29

11

20

10

6

4

40

Tỉ lệ (%)

72.5

27.5

50

25

15

10

100
Đề tham khảo môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh 7.

Gợi ý đáp án môn Hóa.