In bài viết

Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

18:26 - 04/12/2023

(Chinhphu.vn) - Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII- Ảnh 1.

Tập thể Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 17 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XIII.

Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII

Theo đó, ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch khoá XII, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XIII.

Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XIII.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XII, được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XIII.

Bà Lê Bích Thuỷ - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XII, Chuyên viên cao cấp Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XIII.

Các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII:

Ông Hoàng Đăng Khoa - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XII, Chuyên viên cao cấp văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN

Bà Nguyễn Thị Hà - Chuyên viên chính văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN

Ông Trần Văn Hiếu - Chuyên viên chính văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN

Bà Đỗ Kim Oanh - Chuyên viên chính văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN

Bà Nguyễn Thị Hoài Sơn - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN, Chuyên viên chính văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN

Ông Đoàn Đức Hân - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XII, Chuyên viên chính Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN

Ông Phan Nghiêm Long - Chuyên viên Ban Chính sách Pháp luật Tổng LĐLĐVN

Ông Nguyễn Vinh Quang - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN

Ông Lưu Thanh Hải - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XII, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam

Bà Đinh Thị Tố Nga - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Bà Đào Thị Hồng Thuý - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Bà Phạm Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP Đà Nẵng

Ông Trương Hồng Sơn - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XII, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP Hồ Chí Minh

Ông Lương Quang Thành - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN khoá XII, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP Hà Nội.