In bài viết

Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

18:21 - 04/12/2023

(Chinhphu.vn) - Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 Ngày 3/12, tại phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Danh sách trúng cử như sau:

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII- Ảnh 1.

Tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Nguyễn Đình Khang

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII.

Các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII:

1. Ông Phan Văn Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

2. Ông Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

3. Bà Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

4. Ông Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

5. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn

Danh sách 28 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII:

1. Ông Phan Văn Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII
2. Ông Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
3. Ông Phan Văn Bản, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam
4. Ông Tống Văn Băng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn
7. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn
5. Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng
6. Ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng
8. Bà Trần Thị Thanh Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn
9. Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Tổng Biên tập Báo Lao động
10. Ông Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII
11. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn
12. Bà Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn
13. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII
14. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh
15. Bà Phan Thị Thúy Linh, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng
16. Bà Nguyễn Kim Loan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
17. Ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn
18. Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội
19. Ông Võ Mạnh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa
20. Ông Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội
21, Ông Tô Xuân Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
22. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn
23. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM
24. Ông Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng
25. Bà Đỗ Hồng Vân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn
26. Ông Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII
27. Ông Lê Thanh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
28. Bà Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII- Ảnh 2.