In bài viết

Công nhận tốt nghiệp cho học sinh khi chưa đủ điều kiện bị phạt tới 30 triệu đồng

12:40 - 28/10/2022

(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Nghị định số 88/2022/NĐ-CP, hành vi xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng.

Công nhận tốt nghiệp cho học sinh khi chưa đủ điều kiện bị phạt tới 30 triệu đồng - Ảnh 1.

Công nhận tốt nghiệp cho học sinh khi chưa đủ điều kiện bị phạt tới 30 triệu đồng.

Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp quy định cụ thể các mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về kiểm tra, thi, tổ chức đánh giá kết quả học tập, xét công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng đối với hành vi gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự kiểm tra, dự thi và người tổ chức kiểm tra, thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ kiểm tra, thi nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, thi, chấm thi, Nghị định quy định phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng đối với hành vi vào khu vực tổ chức kiểm tra, thi, chấm kiểm tra, chấm thi khi không được phép; mang tài liệu, vật dụng, thiết bị không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi.

Làm bài hộ thí sinh bị phạt tới 6 triệu đồng

Đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài bị phạt tiền từ 2 – 6 triệu đồng; phạt tiền từ 6 – 8 triệu đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài kiểm tra, bài thi hoặc sửa điểm bài kiểm tra, bài thi trái quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt tiền từ 8 – 12 triệu đồng đối với hành vi đánh tráo bài kiểm tra, bài thi nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi tổ chức chấm kiểm tra, chấm thi sai quy định nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 12 – 14 triệu đồng.

Phạt tiền từ 14 – 16 triệu đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm; phạt tiền từ 13 – 15 triệu đồng đối với hành vi làm mất bài kiểm tra, bài thi của thí sinh.

Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi xét công nhận tốt nghiệp cho người học khi chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định.

Phạt tới 40 triệu đồng nếu tổ chức cho người học bảo vệ tốt nghiệp không đủ điều kiện

Đối với các vi phạm quy định về tổ chức giảng dạy, Nghị định quy định phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, số giáo án; không tổ chức giảng dạy đúng cấu trúc thời gian đào tạo lý thuyết, thời gian đào tạo thực hành của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

Phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cho người học bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không đủ điều kiện theo quy định.

Vũ Phương Nhi