In bài viết

Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ, giải thể, sáp nhập, tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

13:50 - 23/02/2024

(Chinhphu.vn) - Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân Việt Nam về tổ chức lại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ, giải thể, sáp nhập, tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- Ảnh 1.

Căn cứ vào Quyết định số 277 ngày 18/1/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên công bố các quyết định sáp nhập Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sắp xếp lại biên chế, kiện toàn tổ chức đảng và biên chế phương tiện kỹ thuật. 

Đồng thời, công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ phụ trách ở các vị trí, chức danh đơn vị mới được sáp nhập theo quy định. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Đức Sinh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của trên về tổ chức biên chế.

Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thống nhất, phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cũng đã chỉ đạo Phòng Tham mưu tổ chức công bố các quyết định giải thể và sáp nhập các đơn vị trực thuộc, sắp xếp lại biên chế, kiện toàn tổ chức đảng và biên chế phương tiện kỹ thuật.