In bài viết

Yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc; Sở Nội vụ kiểm tra, đề xuất kiểm điểm tổ chức, cá nhân

08:53 - 13/05/2024

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Công an tỉnh khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu, rà soát, xác minh các hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Không đùn đẩy trách nhiệm làm chậm trễ quá trình xử lý vụ việc

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản kết luận về các nội dung báo cáo tình hình Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) là chủ đầu tư.

Trên cơ sở các báo cáo và ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các địa phương, đơn vị không đùn đẩy trách nhiệm làm chậm trễ quá trình xử lý vụ việc. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành, chính quyền, Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương xác định vị trí, diện tích, các điểm xây dựng hàng rào, vườn ươm, khu đất san lấp... tiếp giáp với các hộ dân. 

Trên cơ sở đó, thống nhất phương án xử lý dứt điểm, báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét.

Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan rà soát, xác định chính xác tổng diện tích đã cho FIDC và các nhà đầu tư thứ cấp thuê, chưa cho thuê. 

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý, để đảm bảo việc cho thuê đất tuân thủ đúng quy định hiện hành. 

Đồng thời, hệ thống lại toàn bộ hồ sơ vụ việc gửi về Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.

Yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc; Sở Nội vụ kiểm tra, đề xuất kiểm điểm tổ chức, cá nhân- Ảnh 1.

FIDC cho xây dựng hàng rào trên các tuyến đường ở KCN.

Khẩn trương thu thập thông tin, xác minh vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật

Giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án, bố trí giao thông trong các khu công nghiệp, giao thông đối ngoại kết nối giữa khu công nghiệp và các công trình, hạ tầng xung quanh, việc triển khai Dự án Cảng tổng hợp Quốc tế Mỹ Xuân của FIDC.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Công an tỉnh khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu, rà soát, xác minh các hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công vụ, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến quá trình xử lý các nội dung liên quan đến FIDC, đề xuất UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm.

Trước đó, bao chí đã phản ánh về nhiều bất cập trong việc FIDC hoạt động tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 như chưa thanh toán hơn 20 tỷ đồng tiền nước làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thứ cấp; xây dựng hàng rào trên tuyến ống khí thấp áp; xây dựng, san lấp ảnh hưởng đến các khu dân cư liền kề...