In bài viết

CHỈ ĐẠO MỚI: Yêu cầu Hải quan kiểm soát chặt chẽ, chống gian lận trong công tác hoàn thuế

13:34 - 26/10/2022

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, tổ chức thực hiện các giải pháp chống gian lận trong công tác hoàn thuế.

CHỈ ĐẠO MỚI: Yêu cầu Hải quan kiểm soát chặt chẽ, chống gian lận trong công tác hoàn thuế - Ảnh 1.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, tổ chức thực hiện các giải pháp chống gian lận trong công tác hoàn thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, để kết quả trong năm 2022 của toàn ngành đạt kết quả tốt, các đơn vị cần khẩn trương rà soát số thuế phải hoàn của năm 2022, thực hiện quy trình hoàn thuế đúng đối tượng theo quy định.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thuế của các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện (quy định tại Điều 7a, 7b Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu (XK), Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi); nghiêm túc thực hiện các nội dung công văn (số 1163/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2022) của Tổng cục Hải quan về chấn chỉnh thực hiện công tác hoàn thuế.

Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn thuế nhập khẩu không đúng quy định, thì phải thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền thuế đã hoàn.

Đồng thời, cơ quan hải quan tổ chức hoàn thuế của các trường hợp bổ sung C/O, nộp nhầm, nộp thừa.

Đối với việc hoàn thuế của các trường hợp xuất nhập khẩu (XNK) tại chỗ đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan cho biết, các đơn vị cần căn cứ điểm h khoản 2 Điều 10, điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định sản phẩm nhập khẩu tại chỗ không đăng ký tờ khai theo loại hình nhập gia công thì người nhập khẩu tại chỗ phải kê khai nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ.

Nếu người nhập khẩu tại chỗ đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp, theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, các đơn vị cần căn cứ quy định nêu trên trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh nhưng không xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì không được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp./.