In bài viết

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách đối với 2 Cục, Tổng cục

12:33 - 14/03/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài Chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách đối với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách đối với 2 Cục, Tổng cục- Ảnh 1.

Bộ Tài Chính vừa có Công văn số 2284/BTC-HCSN giao Kho bạc Nhà nước tạm đình chỉ chi ngân sách đối với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Thời báo Tài chính, trong văn bản này, Bộ Tài chính cho biết, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. 

Theo đó, thời hạn các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi báo cáo quyết toán năm về Bộ Tài chính là trước ngày 1/10 năm sau.

Tuy nhiên, đến ngày 5/3/2024 (quá thời hạn quy định tại Luật Ngân sách nhà nước hơn 5 tháng 5 ngày), Bộ Tài chính chưa nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của một số đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định.

Để đảm bảo bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách, Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm đình chỉ chi ngân sách nhà nước đối với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Cục Bảo trợ xã hội theo quy định.

Kho bạc Nhà nước - cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ này vừa có Công văn số 1211/KBNN-KTNN đề nghị Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (gồm: Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, ban quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA) và Cục Bảo trợ xã hội tạm đình chỉ chi ngân sách các đơn vị trên cho đến khi có văn bản hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước./.