In bài viết

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập

12:05 - 21/11/2023

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/11, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao quyết định điều động và bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp Vụ.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập- Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và 4 cán bộ được bổ nhiệm

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Xuân Thủy, chuyên viên chính 2/8, hoàn thành Tập sự Phó Cục trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu, Cục Lễ tân Nhà nước, giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều động và bổ nhiệm bà Phan Thị Minh Giang, chuyên viên chính 2/8, Tập sự Phó Cục trưởng, Trưởng phòng Di cư quốc tế, Cục Lãnh sự, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập- Ảnh 2.

Tân Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Phan Thị Minh Giang nhận quyết định bổ nhiệm

Bổ nhiệm  bà Hoàng Diễm Hạnh, biên tập viên 7/9, hoàn thành Tập sự Phó Tổng Biên tập, Báo Thế giới và Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam.

Bổ nhiệm bà Đỗ Tư Hiền, chuyên viên 7/9, Trưởng phòng Quản trị Tài vụ, hoàn thành Tập sự Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Học viện Ngoại giao giữ chức Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng, Học viện Ngoại giao.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập- Ảnh 3.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng, Học viện Ngoại giao Đỗ Tư Hiền.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập- Ảnh 4.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng phát biểu

Chúc mừng các cán bộ mới được điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, đây là sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ đối với năng lực, phẩm chất của các cán bộ.

Thứ trưởng tin tưởng, ở bất kỳ vị trí công tác nào, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò, năng lực của mình để xây dựng, phát triển đơn vị, đóng góp hiệu quả vào công tác chuyên môn, góp phần đưa công tác của Bộ và đơn vị ngày càng phát triển.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Cục trưởng, Phó Tổng Biên tập- Ảnh 5.

Tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Xuân Thuỷ phát biểu

Thay mặt các cán bộ vừa nhận quyết định, ông Trần Xuân Thuỷ bày tỏ vinh dự khi được Lãnh đạo Bộ tin tưởng và phân công nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp hết mình, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Ngoại giao ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ.