In bài viết

Bộ Chính trị phân công nhân sự phụ trách, điều hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

16:18 - 20/03/2024

(Chinhphu.vn) - Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Bộ Chính trị phân công nhân sự phụ trách, điều hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận- Ảnh 1.

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Hoài Anh điều hành công việc của Tỉnh ủy Bình Thuận

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Hoài Anh điều hành công việc của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc phân công điều hành công việc của Tỉnh ủy Bình Thuận.

Theo đó, ngày 15/3/2024, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 1158-QĐNS/TW để đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đảm bảo ổn định hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh sinh ngày 2/5/1977; Quê quán xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Anh Văn.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HOÀI ANH

- 9/2007 - 2/2014: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (2007-2010)

- 3/2014 - 8/2015: Bí thư Huyện ủy Tuy Phong

- 9/2015: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận

- 12/2015 - 7/2019: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận

- 8/2019: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

- 14/10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

- 3/12/2020: Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.