In bài viết

Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung nhân sự Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương

06:09 - 07/10/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời bầu bổ sung 3 đồng chí làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung nhân sự Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 1.

Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ năm.

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Bầu bổ sung nhân sự Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương bầu bổ sung nhân sự Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Ảnh 3.

Quá trình công tác của đồng chí Lê Hoài Trung. Đồ họa TTXVN

Bầu bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các đồng chí:

- Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; 

- Lê Nguyễn Nam Ninh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.