In bài viết

Ban Bí thư chuẩn y Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

12:56 - 13/10/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Lê Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Bí thư chuẩn y Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Ảnh 1.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị  lần thứ 13, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã thông tin nhanh về Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các nội dung như: Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm 2024- 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số nội dung quan trọng khác...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023. 

Theo đó, kinh  tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, tiếp tục giữ được sự ổn định và duy trì tốc độ phát triển kinh tế theo các chỉ tiêu đã được đặt ra trong năm 2023. 

Trong 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, ước thực hiện đến năm 2023 có 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, có 01 chỉ tiêu dự kiến chưa đạt kế hoạch (chỉ tiêu số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới). 

Ban Bí thư chuẩn y Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh báo cáo về tình hình KTXH của tỉnh trong 9 tháng đầu năm

Một số chỉ số về sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đều tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt khá. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công được tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thực hiện quyết liệt nên tiến độ giải ngân của Quảng Ngãi luôn cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện chu đáo. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã đưa vào Chương trình công tác trọng tâm 762 nhiệm vụ và phát sinh thêm hơn 900 nhiệm vụ, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sở, ngành địa phương đã thực hiện tương đối kịp thời.

Ban Bí thư chuẩn y Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Ảnh 3.

Đặc biệt, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị tỉnh đã dồn tâm sức vào việc hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045, UBND tỉnh đã tổ chức lập 11 quy hoạch phân khu để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất. 

Đồng thời, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, với tinh thần quyết tâm cao nhất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2, đoạn Quảng Ngãi- Hoài Nhơn và đã đạt được kết quả rất cao. 

Quảng Ngãi là một trong những địa phương được Chính phủ đánh giá cao trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu và các chương trình phát sinh trong năm 2023.

Ban Bí thư chuẩn y Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Ảnh 4.

Công bố Quyết định chuẩn y ông Lê Văn Huy giữ chức Ủy viên, Phó Chủ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy quán triệt các Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị,  Ban Bí thư. Ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 981 ngày 18/9/2023 của Ban Bí thư về việc chuẩn y đồng chí Lê Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; tích cực, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị mình./.