In bài viết

Ban Bí thư chỉ định 5 Chủ tịch, Tổng giám đốc tham gia BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương

15:59 - 14/10/2023

(Chinhphu.vn) - Ban Bí thư chỉ định 5 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Bí thư chỉ định 5 Chủ tịch, Tổng giám đốc tham gia BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương - Ảnh 1.

Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Chu Đình Động đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 5 đồng chí: 

- Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; 

- Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; 

- Phí Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

- Nguyễn Huy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực miền Nam

- Vũ Thế Phiệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và truyền đạt nội dung căn bản, quan trọng của Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, theo Kế hoạch của Trung ương.

Căn cứ các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội đề ra trong Kết luận của Hội nghị Trung ương 8, các đảng ủy trực thuộc xây dựng Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng ủy Khối; xây dựng các Chương trình hành động thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề được Hội nghị Trung ương 8 ban hành; quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.