In bài viết

Danh sách 54 trường đại học, học viện có chương trình đào tạo được công nhận chất lượng tiêu chuẩn nước ngoài

11:01 - 14/09/2022

(Chinhphu.vn) - Đến 31/8/2022, cả nước có 54 trường đại học, học viện với 352 chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài.

54 trường đại học, học viện có chương trình đào tạo được công nhận chất lượng tiêu chuẩn nước ngoài - Ảnh 1.

Đại học Bách Khoa Hà Nội nằm trong số 54 trường đại học có chương trình đào tạo được công nhận chất lượng tiêu chuẩn nước ngoài

Cập nhật của Bộ GD&ĐT đến ngày 31/8/2022, cả nước có 352 chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài.

Các tổ chức kiểm định nước ngoài tham gia đánh giá gồm: Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA); Ủy ban Văn bằng Pháp (CTI); Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ, Hoa Kỳ (ABET); Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, Hoa Kỳ (ACBSP); Quỹ Kiểm định các chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế (FIBAA); Hiệp hội MBA (AMBA); Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo Kinh doanh (IACBE); Mạng lưới kiểm định đào tạo kỹ thuật của châu Âu (ENAEE); Mạng lưới kiểm định đào tạo kỹ thuật của châu Âu (ENAEE); Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES); Tổ chức kiềm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và toán học (ASIIN).

Ngoài các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài, còn có 548 chương trình được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước; 805 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 613 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài.

Danh sách cụ thể các chương trình được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài như sau:

STT

Cơ sở giáo dục

Tên chương trình đào tạo

Tổ chức đánh giá

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá/công nhận

Giấy chứng nhận/

công nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

1.

Trường Đại học
Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

1.

Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao)

AUN-QA

2009

Đạt

09/01/2010

08/01/2015

2.

Điện tử viễn thông

AUN-QA

2013

Đạt

10/5/2013

09/5/2018

3.

Khoa học máy tính

AUN-QA

2014

Đạt

29/01/2015

28/01/2020

2.

Trường Đại học
Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

4.

Kinh tế đối ngoại (nay là Kinh tế quốc tế)

AUN-QA

2010

Đạt

08/01/2011

07/01/2016

5.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2014

Đạt

29/01/2015

28/01/2020

3.

Trường Đại học
Khoa học
tự nhiên- ĐH
Quốc gia Hà Nội

6.

Hóa học

AUN-QA

2012

Đạt

05/6/2012

04/6/2017

7.

Toán học

AUN-QA

2013

Đạt

25/6/2013

24/6/2018

8.

Sinh học

AUN-QA

2013

Đạt

25/6/2013

24/6/2018

9.

Vật lí

AUN-QA

2015

Đạt

18/10/2015

17/10/2020

10.

Địa chất học

AUN-QA

2015

Đạt

18/10/2015

17/10/2020

11.

Khoa học môi trường

AUN-QA

2015

Đạt

18/10/2015

17/10/2020

12.

Địa lý Tự nhiên

AUN-QA

2017

Đạt

23/12/2017

22/12/2022

13.

Khí tượng

AUN-QA

2017

Đạt

23/12/2017

22/12/2022

14.

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

AUN-QA

2018

Đạt

08/12/2018

07/12/2023

15.

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

AUN-QA

2018

Đạt

08/12/2018

07/12/2023

16.

Máy tính và Khoa học Thông tin

AUN-QA

2019

Đạt

05/9/2020

04/9/2025

4.

Trường Đại học
Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

17.

Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao)

AUN-QA

2012

Đạt

05/6/2012

04/6/2016

18.

Ngôn ngữ Anh (trình độ thạc sĩ)

AUN-QA

2013

Đạt

19/01/2014

18/01/2019

19.

Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh (trình độ thạc sĩ)

AUN-QA

9/2016

Đạt

05/11/2016

04/11/2021

20.

Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao)

AUN-QA

2018

Đạt

20/01/2019

19/01/2024

21.

Ngôn ngữ Đức

AUN-QA

2019

Đạt

12/01/2020

11/01/2025

5.

Trường Đại học
KH XH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội

22.

Ngôn ngữ học

AUN-QA

2013

Đạt

19/02/2014

18/02/2019

23.

Đông phương học

AUN-QA

2015

Đạt

19/6/2016

18/6/2021

24.

Triết học

AUN-QA

2016

Đạt

14/3/2017

13/3/2022

25.

Văn học

AUN-QA

2017

Đạt

23/12/2017

22/12/2022

26.

Xã hội học

AUN-QA

2018

Đạt

08/12/2018

07/12/2023

27.

Tâm lý học

AUN-QA

2018

Đạt

08/12/2018

07/12/2023

28.

Lịch sử

AUN-QA

2019

Đạt

09/6/2020

08/6/2025

6.

Khoa Luật -
ĐH Quốc gia Hà Nội

29.

Luật học

AUN-QA

2016

Đạt

07/11/2015

06/11/2020

30.

Pháp luật về quyền con người (trình độ thạc sĩ)

AUN-QA

2017

Đạt

23/12/2017

22/12/2022

31.

Luật Kinh doanh

AUN-QA

2019

Đạt

02/3/2020

01/3/2025

7.

Trường Đại học
KH XH&NV - ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh

32.

Việt Nam học

AUN-QA

2011

Đạt

08/01/2012

07/01/2016

33.

Ngữ văn Anh

AUN-QA

2013

Đạt

26/10/2013

25/10/2017

34.

Quan hệ Quốc tế

AUN-QA

2014

Đạt

11/12/2015

10/12/2019

35.

Báo chí

AUN-QA

2016

Đạt

10/5/2016

09/5/2020

36.

Văn học

AUN-QA

2016

Đạt

14/12/2016

13/12/2021

37.

Công tác xã hội

AUN-QA

2017

Đạt

05/11/2017

04/11/2022

38.

Việt Nam học (Trình độ Thạc sỹ)

AUN-QA

2019

Đạt

10/02/2019

09/02/2024

39.

Giáo dục học

AUN-QA

2019

Đạt

10/02/2019

09/02/2024

40.

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Trình độ Thạc sỹ)

AUN-QA

2019

Đạt

12/10/2019

11/10/2024

41.

Cử nhân ngành Lịch sử

AUN-QA

2020

Đạt

04/01/2021

03/01/2026

42.

Cử nhân ngành Trung Quốc

AUN-QA

2021

Đạt

04/12/2021

03/12/2026

43.

Cử nhân ngành Nhật Bản học

AUN-QA

2021

Đạt

04/12/2021

03/12/2026

8.

Trường Đại học
Quốc tế - ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh

44.

Khoa học máy tính

AUN-QA

2009

Đạt

12/01/2010

11/01/2014

2017

Đạt

05/11/2017

04/11/2022

45.

Công nghệ sinh học

AUN-QA

2011

Đạt

08/01/2012

07/01/2016

2017

Đạt

05/01/2017

04/11/2022

46.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2012

Đạt

14/01/2013

13/01/2017

2017

Đạt

05/01/2017

04/01/2022

47.

Điện tử viễn thông

AUN-QA

2013

Đạt

03/5/2013

02/5/2017

48.

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

AUN-QA

2015

Đạt

10/5/2016

09/5/2019

49.

Kỹ thuật Y sinh

AUN-QA

2015

Đạt

10/5/2016

09/5/2019

ABET

2019

Đạt

30/9/2019

30/9/2025

50.

Công nghệ Sinh học (Trình độ Thạc sỹ)

AUN-QA

2016

Đạt

16/02/2017

15/02/2022

51.

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Trình độ Thạc sỹ)

AUN-QA

2017

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

52.

Công nghệ thực phẩm

AUN-QA

2017

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

53.

Tài chính - ngân hàng

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/2018

11/11/2023

54.

Kỹ thuật Xây dựng

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/2018

11/11/2023

55.

Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông

ABET

2019

Đạt

30/9/2019

30/9/2025

56.

Quản trị kinh doanh (Trình độ Thạc sỹ)

AUN-QA

2019

Đạt

12/10/2019

11/10/2024

57.

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

AUN-QA

2021

Đạt

10/10/2021

09/10/2026

9.

Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh

58.

Công nghệ thông tin

AUN-QA

2009

Đạt

12/01/2010

11/01/2014

59.

Hóa học

AUN-QA

9/2016

Đạt

24/12/2016

23/12/2020

60.

Sinh học

AUN-QA

2017

Đạt

30/11/2017

04/10/2022

61.

Công nghệ Sinh học (Trình độ Thạc sỹ)

AUN-QA

2018

Đạt

12/11/2018

11/11/2023

62.

Công nghệ Sinh học

AUN-QA

2019

Đạt

12/10/2019

11/10/2024

63.

Khoa học vật liệu

AUN-QA

2020

Đạt

04/01/2021

03/01/2026

64.

Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến)

AUN-QA

2021

Đạt

10/10/2021

09/10/2026

10.

Trường Đại học
Bách khoa - ĐH
Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh

65.

Điện tử - Viễn thông

AUN-QA

2009

Đạt

12/01/2010

11/01/2014

2016

Đạt

24/12/2016

23/12/2020

66.

Cơ Điện tử

CTI

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

67.

Kỹ thuật Hàng không

CTI

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

68.

Vật liệu tiên tiến

CTI

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

69.

Polime - Composite

CTI

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

70.

Viễn thông

CTI

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

71.

Hệ thống Năng lượng

CTI

2014

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

72.

Xây dựng dân dụng và năng lượng

CTI

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

73.

Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật Chế tạo)

AUN-QA

2011

Đạt

08/01/2012

07/01/2016

74.

Kỹ thuật cơ khí (chương trình chất lượng cao)

AQAS

2021

Đạt

21/02/2022

30/9/2028

75.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

AUN-QA

2017

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

76.

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

AUN-QA

2017

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

77.

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

AUN-QA

2017

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

78.

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

AUN-QA

2017

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

79.

Kỹ thuật công trình xây dựng (chương trình chất lượng cao)

AUN-QA

2017

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

80.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chương trình chất lượng cao)

AUN-QA

2017

Đạt

30/12/2017

29/12/2022

81.

Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

AUN-QA

2013

Đạt

26/10/2013

25/10/2017

2017

Đạt

05/10/2017

04/10/2022

82.

Kỹ thuật Hóa học

AUN-QA

2013

Đạt

26/10/2013

25/10/2017

83.

Khoa học máy tính

ABET

2013

Đạt

2014

2019

2020

Đạt

2020

30/9/2026

84.

Kỹ thuật máy tính

ABET

2013

Đạt

2014

2019

85.

Khoa học máy tính (chương trình chất lượng cao)

ABET

2020

Đạt

2020

30/9/2026

86.

Kỹ thuật máy tính (chương trình chất lượng cao)

ABET

2020

Đạt

2020

30/9/2026

87.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

AUN-QA

2014

Đạt

10/11/2014

09/11/2018

2016

Đạt

24/12/2016

23/12/2020

88.

Quản lý công nghiệp

AUN-QA

2014

Đạt

10/11/2014

09/11/2018

89.

Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

2015

Đạt

23/10/2015

22/10/2019

90.

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

AUN-QA

2015

Đạt

23/10/2015

22/10/2019

AQAS

2021

Đạt

21/02/2022

30/9/2028

91.

Cơ kỹ thuật

AUN-QA

2015

Đạt

23/10/2015

22/10/2020

92.

Kỹ thuật môi trường (chương trình chất lượng cao)

AUN-QA

2016

Đạt

24/12/2016

23/12/2020

93.

Điện - Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử)

AUN-QA

9/2016

Đạt

24/12/2016

23/12/2021

94.

Kỹ thuật Môi trường

AUN-QA

9/2016

Đạt

24/12/2016

23/12/2021

95.

Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế - EMBA-MCI)

FIBAA

2009

Đạt

24/9/2010

23/9/2015

2015

Đạt

27/11/2015

26/11/2022

AACSB

2021

Đạt

2021

2026

96.

Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ Maastricht School of Management-MSM)

ACBSP

2010

Đạt

14/11/2010

2020

AMBA

2016

Đạt

2016

2018

IACBE

2010

Đạt

5/2010

2017

 

 

97.

Kỹ thuật xây dựng

AUN-QA

2017

Đạt

05/10/2017

04/10/2022

98.

Kỹ thuật nhiệt

AUN-QA

2018

Đạt

25/01/2018

24/01/2023

99.

Kỹ thuật Điện tử Viễn thông (thạc sỹ)

AUN-QA

2019

Đạt

12/10/2019

11/10/2024

100.

Kỹ thuật viễn thông (thạc sĩ)

AUN-QA

2019

Đạt

12/10/2019

11/10/2024

101.

Kỹ thuật ô tô

AUN-QA

2021

Đạt

04/12/2021

03/12/2026

102.

Kỹ thuật ô tô (chương trình chất lượng cao)

AUN-QA

2021

Đạt

04/12/2021

03/12/2026

103.

Kỹ thuật dầu khí

AUN-QA

2021

Đạt

04/12/2021

03/12/2026

104.

Kỹ thuật dầu khí (chương trình chất lượng cao)

AUN-QA

2021

Đạt

04/12/2021

03/12/2026

105.

Kỹ thuật cơ điện tử

AQAS

2021

Đạt

21/02/2022

30/9/2028

106.

Kỹ thuật cơ điện tử (chương trình chất lượng cao)

AQAS

2021

Đạt

21/02/2022

30/9/2028

11.

Trường Đại học
Kinh tế Luật- ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh

107.

Tài chính - ngân hàng

AUN-QA

2014

Đạt

11/12/2015

10/12/2019

108.

Kinh tế đối ngoại

AUN-QA

2014

Đạt

11/12/2015

10/12/2019

109.

Kinh tế học

AUN-QA

2016

Đạt

10/5/2016

09/5/2020

110.

Kế toán

AUN-QA

2016

Đạt

07/4/2017

06/4/2021

111.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2018

Đạt

25/02/2018

24/02/2023

112.

Luật dân sự

AUN-QA

2018

Đạt

25/02/2018

24/02/2023

113.

Kinh tế và Quản lý công

AUN-QA

2019

Đạt

10/02/2019

09/02/2024

114.

Hệ thống thông tin quản lý

AUN-QA

2020

Đạt

04/01/2021

03/01/2026

115.

Kiểm toán

AUN-QA

2021

Đạt

10/10/2021

09/10/2026

12.

Trường Đại học
Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh

116.

Hệ thống thông tin

AUN-QA

2016

Đạt

16/02/2017

15/02/2021

117.

Truyền thông và mạng máy tính

AUN-QA

2018

Đạt

25/02/2018

24/02/2023

118.

Khoa học Máy tính

AUN-QA

2019

Đạt

10/02/2019

09/02/2024

119.

Kỹ thuật phần mềm

AUN-QA

2020

Đạt

04/01/2021

03/01/2026

120.

Kỹ thuật máy tính

AUN-QA

2021

Đạt

10/10/2021

09/10/2026

13.

Trường Đại học
Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh

121.

Tài chính - Ngân hàng

AUN-QA

2013

Đạt

12/7/2013

11/7/2018

122.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2016

Đạt

16/7/2016

15/7/2022

123.

Kế toán

AUN-QA

2016

Đạt

16/7/2016

15/7/2021

124.

Kinh doanh quốc tế (chương trình tiếng Anh)

FIBAA

2017

Đạt

15/9/2017

14/9/2022

125.

Kinh doanh (chương trình tiếng Anh)

FIBAA

2017

Đạt

15/9/2017

14/9/2022

126.

Kinh doanh (chương trình tiếng Anh - Thạc sĩ)

FIBAA

2017

Đạt

15/9/2017

14/9/2022

127.

Kinh tế phát triển (Việt Nam - Hà Lan chương trình tiếng Anh - Thạc sĩ)

FIBAA

2017

Đạt

15/9/2017

14/9/2022

128.

Ngân hàng

AUN-QA

2019

Đạt

30/6/2019

29/6/2024

129.

Tài chính doanh nghiệp

AUN-QA

2019

Đạt

30/6/2019

29/6/2024

130.

Tài chính công

AUN-QA

2019

Đạt

30/6/2019

29/6/2024

131.

Kinh tế đầu tư

AUN-QA

2019

Đạt

30/6/2019

29/6/2024

14.

Trường Đại học
Bách khoa
- ĐH Đà Nẵng

132.

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Sản xuất tự động (Chương trình Chất lượng cao PFIEV)

CTI

2004

Đạt

02/3/2004

2009-2010

CTI ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

133.

Kỹ thuật điện - chuyên ngành Tin học công nghiệp (Chương trình Chất lượng cao PFIEV)

CTI ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

134.

Chương trình Chất lượng cao PFIEV Công nghệ thông tin - chuyên Kỹ thuật phần mềm

CTI ENAEE

2014

Đạt

2014

19/02/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

135.

Chương trình tiên tiên Điện tử-Viễn thông (ECE - Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

2016

Đạt

14/11/2016

13/11/2021

136.

Hệ thống nhúng (ES - Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

2016

Đạt

14/11/2016

13/11/2021

137.

Công nghệ Thông tin

AUN-QA

2018

Đạt

05/5/2018

04/5/2023

138.

Kỹ thuật Điện - Điện tử

AUN-QA

2018

Đạt

05/5/2018

04/5/2023

139.

Kỹ thuật Dầu khí

AUN-QA

2018

Đạt

05/5/2018

04/5/2023

140.

Điện tử - Viễn thông

AUN-QA

2018

Đạt

05/5/2018

04/5/2023

141.

Kiến trúc

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/2018

10/11/2023

142.

Kinh tế xây dựng

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/2018

10/11/2023

143.

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

AUN-QA

2018

Đạt

11/11/2018

10/11/2023

144.

Kỹ thuật cơ khí - Chuyên Cơ khí Động lực

AUN-QA

2020

Đạt

30/11/2020

29/11/2025

145.

Kỹ thuật Cơ điện tử

AUN-QA

2020

Đạt

30/11/2020

29/11/2025

146.

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

AUN-QA

2020

Đạt

30/11/2020

29/11/2025

147.

Công nghệ thực phẩm

AUN-QA

2020

Đạt

30/11/2020

29/11/2025

15.

Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội

148.

Tin học công nghiệp

CTI ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

3/2016

Đạt

26/01/2017

31/8/2023

149.

Hệ thống thông tin và truyền thông

CTI ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

3/2016

Đạt

26/01/2017

31/8/2023

150.

Cơ khí hàng không

CTI ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

3/2016

Đạt

26/01/2017

31/8/2023

151.

Truyền thông và mạng máy tính

AUN-QA

2013

Đạt

06/5/2013

05/5/2018

152.

Cơ điện tử (Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

7/2017

Đạt

06/8/2017

05/8/2022

153.

Kỹ thuật y sinh (Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

7/2017

Đạt

06/8/2017

05/8/2022

154.

Khoa học và kỹ thuật vật liệu (Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

7/2017

Đạt

06/8/2017

05/8/2022

155.

Kỹ thuật cơ điện tử

AUN-QA

10/2017

Đạt

12/11/2017

11/11/2022

156.

Kỹ thuật điện tử truyền thông

AUN-QA

10/2017

Đạt

12/11/2017

11/11/2022

157.

Kỹ thuật Hóa học

AUN-QA

10/2017

Đạt

12/11/2017

11/11/2022

158.

Khoa học và kỹ thuật vật liệu

AUN-QA

10/2017

Đạt

12/11/2017

11/11/2022

159.

Kỹ thuật Điện

AUN-QA

6/2019

Đạt

27/3/2020

26/3/2025

160.

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

AUN-QA

6/2019

Đạt

27/3/2020

26/3/2025

161.

Kỹ thuật Cơ khí động lực

AUN-QA

6/2019

Đạt

27/3/2020

26/3/2025

162.

Kỹ thuật Sinh học

AUN-QA

6/2019

Đạt

27/3/2020

26/3/2025

16.

Trường Đại học
Xây dựng Hà Nội

163.

Cơ sở hạ tầng giao thông (Chương trình đào tạo kĩ sư chất lương cao Việt - Pháp)

CTI

2004

Đạt

02/3/2004

2009-2010

CTI

ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

164.

Kỹ thuật đô thị (Chương trình đào tạo kĩ sư chất lương cao Việt - Pháp)

CTI

2004

Đạt

02/3/2004

01/3/2010

CTI

ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

165.

Xây dựng công trình thuỷ (Chương trình đào tạo kĩ sư chất lương cao Việt - Pháp)

CTI

2004

Đạt

02/3/2004

2009-2010

CTI

ENAEE

2010

Đạt

01/9/2010

31/8/2016

2016

Đạt

01/9/2016

31/8/2022

Trường Đại học
Cần Thơ

166.

Kinh tế nông nghiệp

AUN-QA

2013

Đạt

15/7/2013

14/7/2018

167.

Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

2014

Đạt

15/11/2014

14/11/2019

168.

Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

2014

Đạt

15/11/2014

14/11/2019

169.

Kinh doanh Quốc tế

AUN-QA

2018

Đạt

27/8/2018

26/8/2023

170.

Công nghệ Thông tin

AUN-QA

2018

Đạt

27/8/2018

26/8/2023

171.

Kỹ thuật Phần mềm

AUN-QA

2021

Đạt

25/4/2021

24/4/2026

172.

Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu

AUN-QA

2021

Đạt

25/4/2021

24/4/2026

173.

Kỹ thuật Cơ Điện tử

AUN-QA

2021

Đạt

25/4/2021

24/4/2026

174.

Sư phạm Toán

AUN-QA

2021

Đạt

25/4/2021

24/4/2026

175.

Quản lý Đất đai

AUN-QA

2021

Đạt

17/01/2022

16/01/2027

176.

Hóa học

AUN-QA

2021

Đạt

17/01/2022

16/01/2027

177.

Khoa học Cây trồng

AUN-QA

2021

Đạt

17/01/2022

16/01/2027

178.

Công nghệ Thực phẩm

AUN-QA

2021

Đạt

17/01/2022

16/01/2027

17.

Trường Đại học
FPT

179.

Quản trị kinh doanh

ACBSP

2019

Đạt

21/11/2019

20/11/2029

18.

Trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật
TP. Hồ Chí Minh

180.

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

AUN-QA

3/2016

Đạt

17/4/2016

16/4/2020

181.

Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử

AUN-QA

3/2016

Đạt

17/4/2016

16/4/2020

182.

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

AUN-QA

3/2016

Đạt

17/4/2016

16/4/2020

183.

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

AUN-QA

12/2016

Đạt

04/4/2017

03/4/2022

184.

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - truyền thông

AUN-QA

11/2017

Đạt

09/12/2017

08/12/2022

185.

Công nghệ Chế tạo máy

AUN-QA

11/2017

Đạt

09/12/2017

08/12/2022

186.

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

AUN-QA

11/2017

Đạt

09/12/2017

08/12/2022

187.

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

AUN-QA

11/2017

Đạt

09/12/2017

08/12/2022

188.

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

AUN-QA

12/2018

Đạt

12/01/2019

11/01/2024

189.

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

AUN-QA

12/2018

Đạt

12/01/2019

11/01/2024

190.

Quản lý công nghiệp

AUN-QA

12/2018

Đạt

12/01/2019

11/01/2024

191.

Công nghệ May

AUN-QA

11/2019

Đạt

14/12/2019

13/12/2024

192.

Công nghệ Thông tin

AUN-QA

11/2019

Đạt

14/12/2019

13/12/2024

193.

Công nghệ kỹ thuật in

AUN-QA

11/2019

Đạt

14/12/2019

13/12/2024

19.

Trường Đại học
Y tế Công cộng

194.

Y tế công cộng (Thạc sỹ)

AUN-QA

2016

Đạt

22/3/2016

21/3/2021

195.

Quản lý bệnh viện (Thạc sỹ)

AUN-QA

2016

Đạt

24/01/2017

23/01/2022

196.

Y tế công cộng

AUN-QA

2017

Đạt

23/02/2018

22/02/2023

20.

Trường Đại học
Hoa Sen

197.

Marketing

ACBSP

2015

Đạt

19/11/2015

19/11/2025

198.

Quản trị kinh doanh

ACBSP

2015

Đạt

19/11/2015

19/11/2025

199.

Quản trị nhân lực

ACBSP

2015

Đạt

19/11/2015

19/11/2025

200.

Kế toán

ACBSP

2015

Đạt

19/11/2015

19/11/2025

201.

Tài chính - Ngân hàng

ACBSP

2015

Đạt

19/11/2015

19/11/2025

202.

Quản trị khách sạn

AUN-QA

2019

Đạt

04/5/2019

03/5/2024

203.

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

2019

Đạt

04/5/2019

03/5/2024

204.

Quản trị Nhà hàng và dịch vụ

ăn uống

AUN-QA

2021

Đạt

18/7/2021

17/7/2026

205.

Công nghệ thông tin

AUN-QA

2021

Đạt

18/7/2021

17/7/2026

206.

Thiết kế nội thất

AUN-QA

2021

Đạt

18/7/2021

17/7/2026

21.

Trường Đại học
Thủy lợi

207.

Kỹ thuật xây dựng

AUN-QA

2017

Đạt

16/02/2018

15/02/2023

208.

Kỹ thuật tài nguyên nước

AUN-QA

2017

Đạt

16/02/2018

15/02/2023

22.

Trường Đại học
Khoa học và Công nghệ Hà Nội

209.

Khoa học và công nghệ

HCERES

2016

Đạt

20/3/2017

20/3/2022

23.

Trường Đại học
Công nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh (IUH)

210.

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

AUN-QA

2018

Đạt

08/7/2018

07/7/2023

211.

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

AUN-QA

2018

Đạt

08/7/2018

07/7/2023

212.

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

AUN-QA

2018

Đạt

08/7/2018

07/7/2023

213.

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

AUN-QA

2018

Đạt

08/7/2018

07/7/2023

214.

Kế toán

AUN-QA

2019

Đạt

08/9/2019

07/9/2024

215.

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

AUN-QA

2019

Đạt

08/9/2019

07/9/2024

216.

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

2019

Đạt

08/9/2019

07/9/2024

217.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2019

Đạt

08/9/2019

07/9/2024

218.

Thương mại điện tử

AUN-QA

2021

Đạt

22/11/2021

21/11/2026

219.

Công nghệ may

AUN-QA

2021

Đạt

22/11/2021

21/11/2026

220.

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

AUN-QA

2021

Đạt

22/11/2021

21/11/2026

221.

Công nghệ kĩ thuật máy tính

AUN-QA

2021

Đạt

22/11/2021

21/11/2026

24.

Trường Đại học
Nông Lâm
TP. Hồ Chí Minh

222.

Thú y

AUN-QA

2017

Đạt

07/01/2018

06/01/2023

223.

Công nghệ Thực phẩm

AUN-QA

2017

Đạt

07/01/2018

06/01/2023

25.

Trường Đại học
Ngoại thương

224.

Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao)

AUN-QA

2019

Đạt

18/02/2019

17/02/2024

225.

Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)

AUN-QA

2019

Đạt

18/02/2019

17/02/2024

226.

Ngân hàng và tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao)

AUN-QA

2019

Đạt

18/02/2019

17/02/2024

227.

Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao)

AUN-QA

2019

Đạt

18/02/2019

17/02/2024

228.

Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

2021

Đạt

16/8/2021

15/8/2026

229.

Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến)

AUN-QA

2021

Đạt

16/8/2021

15/8/2026

230.

Tài chính - ngân hàng định hướng nghiên cứu (Thạc sĩ)

AUN-QA

2021

Đạt

16/8/2021

15/8/2026

26.

Trường Đại học
Duy Tân

231.

Kỹ thuật Mạng

ABET

2018

Đạt

8/2019

30/9/2025

232.

Hệ thống Thông tin Quản lý

ABET

2018

Đạt

8/2019

30/9/2025

233.

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

ABET

2019

Đạt

8/2020

30/9/2026

27

Trường Đại học
Kinh tế -
ĐH Đà Nẵng

234.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2019

Đạt

20/3/2019

19/3/2024

235.

Kế toán

AUN-QA

2019

Đạt

20/3/2019

19/3/2024

236.

Kiểm toán

AUN-QA

2019

Đạt

10/11/2019

09/11/2024

237.

Kinh doanh quốc tế

AUN-QA

2019

Đạt

10/11/2019

09/11/2024

238.

Marketing

AUN-QA

2019

Đạt

10/11/2019

09/11/2024

28

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

239.

Quốc tế học

AUN-QA

2019

Đạt

20/3/2019

19/3/2024

240.

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

2019

Đạt

10/11/2019

09/11/2024

29

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

241.

Sư phạm Vật lý

AUN-QA

2018

Đạt

20/12/2019

19/12/2024

30

Trường ĐH
Tôn Đức Thắng

242.

Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

AUN-QA

2019

Đạt

20/7/2019

19/7/2024

243.

Khoa học môi trường

AUN-QA

2019

Đạt

20/7/2019

19/7/2024

244.

Kỹ thuật phần mềm

AUN-QA

2019

Đạt

20/7/2019

19/7/2024

245.

Tài chính - ngân hàng

AUN-QA

2019

Đạt

20/7/2019

19/7/2024

246.

Công nghệ sinh học

AUN-QA

2021

Đạt

29/01/2021

28/01/2026

247.

Kế toán

AUN-QA

2021

Đạt

29/01/2021

28/01/2026

248.

Tiếng Anh

AUN-QA

2021

Đạt

29/01/2021

28/01/2026

249.

Toán Ứng dụng

AUN-QA

2021

Đạt

29/01/2021

28/01/2026

250.

Quan hệ lao động

FIBAA

2021

Đạt

25/11/2021

24/11/2026

251.

Quy hoạch vùng và đô thị

FIBAA

2021

Đạt

25/11/2021

24/11/2026

252.

Xã hội học

FIBAA

2021

Đạt

25/11/2021

24/11/2026

253.

Việt Nam học- chuyên Du lịch và Quản lý du lịch

FIBAA

2021

Đạt

25/11/2021

24/11/2026

254.

Kiến trúc

AUN-QA

2021

Đạt

01/11/2021

31/10/2026

255.

Thiết kế đồ họa

AUN-QA

2021

Đạt

01/11/2021

31/10/2026

256.

Bảo hộ lao động

AUN-QA

2021

Đạt

01/11/2021

31/10/2026

31

Trường Đại học
Trà Vinh

257.

Quản trị kinh doanh

FIBAA

2019

Đạt

22/11/2019

21/11/2024

258.

Kinh tế

FIBAA

2019

Đạt

22/11/2019

21/11/2024

259.

Tài chính - ngân hàng

FIBAA

2019

Đạt

22/11/2019

21/11/2024

260.

Kế toán

FIBAA

2019

Đạt

22/11/2019

21/11/2024

261.

Thủy sản

AUN-QA

2019

Đạt

30/11/2019

29/11/2024

262.

Thú y

AUN-QA

2019

Đạt

30/11/2019

29/11/2024

263.

Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ)

FIBAA

2021

Đạt

23/3/2022

22/3/2027

264.

Quản lý kinh tế (Thạc sĩ)

FIBAA

2021

Đạt

23/3/2022

22/3/2027

265.

Luật

FIBAA

2021

Đạt

23/3/2022

22/3/2027

266.

Nông nghiệp

AUN-QA

2021

Đạt

30/8/2021

29/8/2026

267.

Ngôn ngữ Khmer

AUN-QA

2021

Đạt

30/8/2021

29/8/2026

268.

Điều dưỡng

AUN-QA

2021

Đạt

30/8/2021

29/8/2026

32.

Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn

269.

Quản trị kinh doanh

IACBE

2019

Đạt

30/3/2020

30/4/2027

33.

Trường Đại học
Ngân hàng
TP. Hồ Chí Minh

270.

Tài chính

AUN-QA

2019

Đạt

25/5/2019

24/5/2024

271.

Ngân hàng

AUN-QA

2019

Đạt

25/5/2019

24/5/2024

34.

Trường Đại học
Nguyễn Tất Thành

272.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2019

Đạt

13/10/2019

12/10/2024

273.

Tài chính - ngân hàng

AUN-QA

2019

Đạt

13/10/2019

12/10/2024

274.

Công nghệ thông tin

AUN-QA

2019

Đạt

13/10/2019

12/10/2024

275.

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

2019

Đạt

13/10/2019

12/10/2024

276.

Kế toán

AUN-QA

2022

Đạt

21/02/2022

20/02/2027

277.

Công nghệ thực phẩm

AUN-QA

2022

Đạt

21/02/2022

20/02/2027

278.

Công nghệ sinh học

AUN-QA

2022

Đạt

21/02/2022

20/02/2027

279.

Công nghệ kỹ thuật ô tô

AUN-QA

2022

Đạt

21/02/2022

20/02/2027

35

Trường Đại học
Thủ Dầu Một

280.

Kỹ thuật điện

AUN-QA

2019

Đạt

19/01/2020

18/01/2025

281.

Kỹ thuật phần mềm

AUN-QA

2019

Đạt

19/01/2020

18/01/2025

282.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2019

Đạt

19/01/2020

18/01/2025

283.

Hóa học

AUN-QA

2019

Đạt

19/01/2020

18/01/2025

284.

Khoa học Môi trường

AUN-QA

2022

Đạt

24/7/2022

23/7/2027

285.

Tài chính – Ngân hàng

AUN-QA

2022

Đạt

24/7/2022

23/7/2027

286.

Hệ thống thông tin

AUN-QA

2022

Đạt

24/7/2022

23/7/2027

287.

Kế toán

AUN-QA

2022

Đạt

24/7/2022

23/7/2027

36

Trường Đại học
Việt Đức

288.

Kỹ thuật Điện và Máy tính

ASIIN

2019

Đạt

13/01/2020

30/9/2025

289.

Tính toán kỹ thuật và Mô phỏng trên máy tính

ASIIN

2019

Đạt

13/01/2020

30/9/2025

290.

Cơ điện tử và Công nghệ cảm biến

ASIIN

2019

Đạt

13/01/2020

30/9/2025

37

Trường Đại học
Y Dược
TP. Hồ Chí Minh

291.

Y khoa

AUN-QA

2021

Đạt

28/7/2021

27/7/2026

292.

Dược học

AUN-QA

2021

Đạt

28/7/2021

27/7/2026

38

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

293.

Khoa học cây trồng tiên tiến

AUN-QA

2018

Đạt

23/4/2018

22/4/2023

294.

Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến

AUN-QA

2018

Đạt

23/4/2018

22/4/2023

39

Trường Đại học Mở
TP. Hồ Chí Minh

295.

Kinh tế (Thạc sĩ)

FIBAA

2021

Đạt

28/5/2021

27/5/2026

296.

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (Thạc sĩ)

FIBAA

2021

Đạt

28/5/2021

27/5/2026

297.

Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ)

FIBAA

2021

Đạt

28/5/2021

27/5/2026

298.

Tài chính - Ngân hàng (Thạc sĩ)

FIBAA

2021

Đạt

28/5/2021

27/5/2026

299.

Kế toán (Thạc sĩ)

FIBAA

2021

Đạt

23/03/2022

22/03/2027

300.

Kiểm toán

FIBAA

2021

Đạt

23/03/2022

22/03/2027

301.

Kinh tế

FIBAA

2021

Đạt

23/03/2022

22/03/2027

302.

Quản trị kinh doanh

FIBAA

2021

Đạt

23/03/2022

22/03/2027

303.

Kế toán

AUN-QA

2021

Đạt

17/01/2022

16/01/2027

304.

Khoa học máy tính

AUN-QA

2021

Đạt

17/01/2022

16/01/2027

305.

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

2021

Đạt

17/01/2022

16/01/2027

306.

Tài chính - Ngân hàng

AUN-QA

2021

Đạt

17/01/2022

16/01/2027

40

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

307.

Tài chính doanh nghiệp

AUN-QA

2021

Đạt

27/9/2021

26/9/2026

308.

Ngân hàng

AUN-QA

2021

Đạt

27/9/2021

26/9/2026

309.

Quản trị khách sạn

AUN-QA

2021

Đạt

27/9/2021

26/9/2026

41

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

310.

Sư phạm tiếng Anh

AUN-QA

2021

Đạt

27/9/2021

26/9/2026

42

Trường Đại học
Văn Lang

311.

Công nghệ kỹ thuật môi trường

AUN-QA

2022

Đạt

14/02/2022

13/02/2027

312.

Thiết kế đồ họa

AUN-QA

2022

Đạt

14/02/2022

13/02/2027

313.

Quản trị khách sạn

AUN-QA

2022

Đạt

14/02/2022

13/02/2027

314.

Kế toán

AUN-QA

2022

Đạt

14/02/2022

13/02/2027

43

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

315.

Công nghệ thực phẩm

AUN-QA

2019

Đạt

28/12/2019

27/12/2024

316.

Công nghệ kỹ thuật hóa học

AUN-QA

2019

Đạt

28/12/2019

27/12/2024

44

Trường Đại học Vinh

317.

Công nghệ Thông tin

AUN-QA

2021

Đạt

23/5/2021

22/5/2026

318.

Sư phạm Toán học

AUN-QA

2021

Đạt

23/5/2021

22/5/2026

45

Trường Đại học
Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

319.

Sư phạm Hóa học

AUN-QA

2021

Đạt

21/6/2021

20/6/2026

320.

Sư phạm Vật lý

AUN-QA

2021

Đạt

21/6/2021

20/6/2026

321.

Giáo dục Tiểu học

AUN-QA

2021

Đạt

21/6/2021

20/6/2026

322.

Tâm lý học

AUN-QA

2021

Đạt

21/6/2021

20/6/2026

323.

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

2022

Đạt

22/5/2022

21/5/2027

324.

Ngôn ngữ Trung Quốc

AUN-QA

2022

Đạt

22/5/2022

21/5/2027

325.

Công nghệ thông tin

AUN-QA

2022

Đạt

22/5/2022

21/5/2027

326.

Ngôn ngữ Pháp

AUN-QA

2022

Đạt

22/5/2022

21/5/2027

47

Trường Đại học
Lạc Hồng

327.

Công nghệ thông tin

AUN-QA

2019

Đạt

01/6/2019

31/5/2024

328.

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

AUN-QA

2019

Đạt

01/6/2019

31/5/2024

329.

Quản trị kinh doanh

AUN-QA

2021

Đạt

25/6/2021

24/6/2026

330.

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

2021

Đạt

25/6/2021

24/6/2026

331.

Kế toán kiểm toán

AUN-QA

2021

Đạt

25/6/2021

24/6/2026

332.

Dược

AUN-QA

2021

Đạt

25/6/2021

24/6/2026

48

Trường Đại học Y dược - Đại học
Thái Nguyên

333.

Bác sỹ Y khoa

AUN-QA

2021

Đạt

05/4/2021

04/4/2026

334.

Điều dưỡng

AUN-QA

2021

Đạt

05/4/2021

04/4/2026

49

Trường Đại học Sư phạm - Đại học
Thái Nguyên

335.

Sư phạm Toán

AUN-QA

2021

Đạt

05/4/2021

04/4/2026

336.

Sư phạm Hóa

AUN-QA

2021

Đạt

05/4/2021

04/4/2026

50

Trường Đại học
Nông lâm - Đại học
Thái Nguyên

337.

Kĩ sư Chăn nuôi Thú y

AUN-QA

2021

Đạt

17/10/2021

16/10/2026

338.

Bác sĩ Thú y

AUN-QA

2021

Đạt

17/10/2021

16/10/2026

339.

Kĩ sư Công nghệ Thực phẩm

AUN-QA

2021

Đạt

17/10/2021

16/10/2026

340.

Kĩ sư Quản lý Tài nguyên rừng

AUN-QA

2022

Đạt

08/5/2022

07/5/2027

341.

Kĩ sư Quản lý Đất đai

AUN-QA

2022

Đạt

08/5/2022

07/5/2027

342.

Kĩ sư Quản lý Cây trồng

AUN-QA

2022

Đạt

08/5/2022

07/5/2027

51

Trường Đại học
Công nghệ
TP. Hồ Chí Minh

343.

Ngôn ngữ Anh

AUN-QA

2021

Đạt

08/11/2021

07/11/2026

344.

Kỹ thuật môi trường

AUN-QA

2021

Đạt

08/11/2021

07/11/2026

345.

Công nghệ thực phẩm

AUN-QA

2021

Đạt

08/11/2021

07/11/2026

346.

Kỹ thuật cơ điện tử

AUN-QA

2021

Đạt

08/11/2021

07/11/2026

52

Khoa Quốc tế- ĐH Thái Nguyên

347.

Kinh doanh

AUN-QA

2022

Đạt

08/5/2022

07/5/2027

53

Trường Đại học
An Giang – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

348.

Công nghệ thực phẩm

AUN-QA

2021

Đạt

10/01/2022

09/01/2027

349.

Công nghệ thông tin

AUN-QA

2021

Đạt

10/01/2022

09/01/2027

350.

Sư phạm Ngữ văn

AUN-QA

2021

Đạt

10/01/2022

09/01/2027

351.

Sư phạm tiếng Anh

AUN-QA

2021

Đạt

10/01/2022

09/01/2027

54

Trường Đại học
Giao thông Vận tải
TP. Hồ Chí Minh

352.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

AUN-QA

2022

Đạt

25/4/2022

25/4/2027