In bài viết

Dự kiến 21 vị trí công tác trong lĩnh vực xây dựng phải định kỳ chuyển đổi

23:22 - 16/12/2022

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong lĩnh vực xây dựng.

21 vị trí công tác lĩnh vực xây dựng phải định kỳ chuyển đổi - Ảnh 1.

Theo dự thảo, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực xây dựng là từ đủ 03 năm đến 05 năm, không bao gồm thời gian tập sự, thử việc. 

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực xây dựng phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm:

1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

3. Cấp giấy phép xây dựng mới công trình; Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình; Cấp giấy phép di dời công trình.

4. Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

5. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

6. Công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam.

7. Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

8. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh.

9. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thẩm định, thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

10. Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình xây dựng.

11. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

12. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng; công nhận tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc.

13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các tổ chức thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

14. Cấp chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

15. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

16. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

17. Cấp mới Giấy chứng nhận hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

18. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

19. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh của Đồ án quy hoạch.

20. Thẩm định Đồ án, Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

21. Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng./.